ACTA

Die afkorting staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement Het is een handelsverdrag dat achter gesloten deuren wordt bedisseld tussen verschillende landen en internationale organisaties, zonder democratische inspraak. En dat is een probleem, want de bepalingen die erin staan, raken iedereen in zijn/haar dagelijks leven en gaan niet louter over technische details.

Het (internationale) auteursrecht moet grondig hervormd worden, maar niet op de manier zoals nu in het verdrag beschreven staat. Dat is van levensbelang voor culturele en andere innovatie, voor het dagelijks omgaan met cultuurproducten én voor het onderwijs.

BoingBoing riep vanochtend alle Europese lezers op om van zich te laten horen en hun vertegenwoordigers in het Europese parlement te contacteren. Dus ben ik meteen in de pen gekropen om een aantal Belgische europarlementsleden te mailen: Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx en Guy Verhofstadt. Degenen die ik a) enigszins ken, b) zich duidelijk als europees parlementslid profileren en c) niet diametraal tegenover mijn politieke overtuiging staan.

Bart Staes, Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui hebben al gereageerd, ze lezen dat dus weldegelijk daar in die ivoren torens. Ik raad je aan om ook je bezorgdheid te uiten, dit is de inhoud van mijn mail:

Geachte [naam],

Er wordt momenteel een nieuw internationaal verdrag onderhandeld met betrekking tot piraterij en auteursrechten: ACTA. Omdat dit onder de noemer ‘handelsverdrag’ valt, gebeuren de onderhandelingen achter gesloten deuren zonder democratische inspraak.
Maar dit is geen gewoon handelsverdrag. De bepalingen kunnen en zullen een verregaande impact hebben op de hele Europese bevolking, en bij uitbreiding de wereldbevolking. Zoals zo vele handelsakkoorden worden ook bij de besprekingen voor dit verdrag arme en ontwikkelingslanden niet betrokken.
ACTA omvat, onder andere, maatregelen die het recht op vrije meningsuiting, privacy en normale legitieme omgang met auteursrechtelijk beschermd materiaal verregaand bedreigen. Dan heb ik het over hoofdstuk 4: ‘Enforcement Practices’. Hierin is opgenomen dat gewone burgers hun Internettoegang kunnen verliezen na louter beschuldiging van (Internet-)piraterij, het zogenaamde ‘notice and take-down’ in combinatie met het ‘three strikes’ principe. Dit zou grotendeels buiten de wet om gebeuren, en zet de deur wagenwijd open voor grootschale intimidatie van gewone gebruikers door grote mediabedrijven. Het komt neer op het exporteren van de laakbare Amerikaanse DMCA-wetgeving naar Europa en de hele wereld. Bovendien maakt het censuur-onder-een-andere-naam wel erg makkelijk. In een wereld waar Internettoegang meer en meer broodnodig is voor normale deelname aan de samenleving (http://www.klasse.be/tvklasse/14796-Kansarmoede), is dit onaanvaardbaar
Schending van het auteursrecht zou, volgens ACTA, ook onder het strafrecht komen te vallen. Wat betekent dat illegaal downloaden in principe tot gevangenisstraf kan leiden. Dit is een bedreiging voor elke normale Internetactiviteit (het Internet is immers een grote kopieermachine) en het is bovendien buiten elke proportie.

Ik hoop ten zeerste dat u uw stem toevoegt aan het groeiende protest tegen de huidige evolutie van de ACTA-onderhandelingen en de manier waarop ze gevoerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Toon Van de Putte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *